Vi håller western levande

Kurser

Vi anordnar kurser med olika teman här på ranchen med våra hästar.

Markarbete med häst

I denna kurs lär vi oss markarbetets funktion, hur man gör det och grundläggande hästkommunikation. Vi börjar från början och arbetar oss framåt.

Trygg med häst

Kursen riktar sig till dig som känner dig otrygg tillsammans med hästar. Oavsett vad som hänt, eller om det inte hänt något alls, hjälper vi dig mot att överkomma din rädsla. Ranchens hästar är trygga och snälla, och om vi får säga det själva, experter på att bota rädsla.